İki Sayı Arasında Rasgele Sayı Üret - Javascript


Alt ve üst limitleri girildiğinde o sayıları da dahil edecek şekilde rasgele sayı üretmeye yarayan javascript fonksiyonu alternatifidir.

Kod


function IkiSayiArasindaRasgeleSayiUret(alt, ust) {
	return Math.floor((Math.random() * (ust - alt + 1)) + alt);
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
javascript