İki Sayı Arasında Tek - Çift Sayı Oluştur - Microsoft Excel


İki sayı arasında formül kullanarak tek ve çift sayı oluşturma işleminin nasıl yapıldığını gösteren alternatif bir formüldür.

Formül

Tek Sayı İçin

=TEK(RASTGELEARADA(1;100))


Çift Sayı İçin

=ÇİFT(RASTGELEARADA(1;100))

Etiketler
microsoft excel microsoft excel formül