İki Sayı Arasındaki Sayıları Topla - CSharp


Verilen iki sayı arasında kalan sayıların toplamını bulup veren alternatif bir C# kodu aşağıda verilmiştir.

Kod


void IkiSayiArasindakiSayilariTopla(int sayi1, int sayi2)
{
  int i;
  int toplam;

  toplam = 0;

  if (sayi1 > sayi2)
  {
    for (i = sayi2 + 1; i < sayi1; i++)
    {
      toplam = toplam + i;
    }

    MessageBox.Show(
      sayi2 + " ile " + sayi1 
      + " arasındaki sayıların toplamı = " 
      + toplam.ToString(), 
      "SONUÇ", 
      MessageBoxButtons.OK, 
      MessageBoxIcon.Information);
  }
  else
  {
    for (i = sayi1 + 1; i < sayi2; i++)
    {
      toplam = toplam + i;
    }
    MessageBox.Show(
      sayi1 + " ile " + sayi2 
      + " arasındaki sayıların toplamı = " 
      + toplam.ToString(), 
      "SONUÇ", 
      MessageBoxButtons.OK, 
      MessageBoxIcon.Information);
  }
}

Etiketler
csharp csharp metot örnekleri csharp sayı işlemleri csharp toplama işlemleri