İki Sayı Arasındaki Tam Sayıların Listesini Oluştur - CSharp


Verilen iki sayı arasında döngü çalıştırır ve aradaki sayıları List<int> tipindeki bir değişkene aktarır. Bu List<int> tipindeki değişken üzerinde saklanan liste çeşitli yerlerde kullanılabilir.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpIkiFormArasindaVeriAktar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //--------------------------------------------------
    //Sayı listesini oluşturan metod.
    //--------------------------------------------------
    List<int> IkiTamSayiArasindakiTamSayilariListele(int kucukSayi, int buyukSayi)
    {
      List<int> liste = new List<int>();

      for (int i = kucukSayi + 1; i < buyukSayi; i++)
      {
        liste.Add(i);
      }

      return liste;
    }

    //--------------------------------------------------
    //Form yüklendiğinde ListView üzerine yükleme örneği.
    //--------------------------------------------------
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
      listView1.Columns.Clear();

      listView1.View = View.Details;
      listView1.Columns.Add("Sayı Listesi");

      List<int> sayiListesi = new List<int>();
      sayiListesi = IkiTamSayiArasindakiTamSayilariListele(5, 15);

      for (int i = 0; i < sayiListesi.Count; i++)
      {
        listView1.Items.Add(sayiListesi[i].ToString());
      }
    }
  }
}

Etiketler
csharp csharp listeleme işlemleri csharp metot örnekleri csharp sayı işlemleri