İki Sütundaki Sayıları Ayrı Ayrı Topla Ve Listele - Microsoft Excel


A ve B sütunundaki her sayıyı ayrı ayrı toplar, C sütununa yazdırır. C sütunundaki verilerin altına da bu sonuçların toplamını yazdırır.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

iki sütundaki sayılar veri seti

Kod


Option Explicit

Sub IkiSutundakiSayilariAyriAyriToplaVeListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i      As Long
  Dim sonDoluSatir As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Ayarlamalar
  '--------------------------------------------------
  Columns("C:C").ClearFormats
  sonDoluSatir = Range("A1048576").End(xlUp).Row
  
  '--------------------------------------------------
  'Toplama İşlemi
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To sonDoluSatir
    Range("C" & i) = Range("A" & i) + Range("B" & i)
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütundaki Verilerin Toplamı
  '--------------------------------------------------
  Range("C" & sonDoluSatir + 1) = _
    Application.WorksheetFunction.Sum(Range("C1:C" & sonDoluSatir))
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri