İki Sütunu Karşılaştır Ve Satırları Aynı Olanları İşaretle - Microsoft Excel


A ve B sütunlarındaki verileri karşılaştıran ve ilgili satırdaki iki sütunda da aynı veri varsa bunları üçüncü sütunun ilgili satırında işaretleyen VBA kodudur.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

aynı değere sahip satırlar veri seti

Kod


Option Explicit

Sub IkiSutunuKarsilastirVeSatirlariAyniOlanlariIsaretle()
  Dim i As Long
  
  For i = 1 To 1000
  If Cells(i, 1) = Cells(i, 2) Then
    Cells(i, 3) = "X"
  End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba karşılaştırma işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri