İlk Hücreden Son Aktif Hücreye Kadar Olan Alanı Seç - Microsoft Excel


İlk hücreden başlayıp son aktif hücrenin bulunduğu yere kadar olan alanı dinamik olarak seçmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub IlkHucredenSonAktifHucreyeKadarOlanAlaniSec()
    Range(Cells(1, 1), Selection.SpecialCells(xlLastCell)).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri