İlk Sütunda Seçilen Alandaki Boş Satırları Sil - Microsoft Excel


İlk sütunda seçilen alan üzerinde boş satırları tespit eden ve bulduklarını silen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub IlkSutundaSecilenAlandakiBosSatirlariSil()
  Dim i As Long
  
  For i = Selection(1, 1).Row + Selection.Rows.Count - 1 To Selection(1, 1).Row Step -1
    With Cells(i, 1)
      If .Value = 0 And Not .HasFormula Then
        .EntireRow.Delete
      End If
    End With
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel