img Etiketine src Değeri Ata - Javascript


img etiketinin src attribute değerini ayarlamak için kullanılabilecek javascript kodu alternatifidir.

Kod


var res = document.getElementById("resim");
res.src = "ornek-resim-dosyasi.jpg";

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
javascript