İmleci TextBox'un Sonuna Getir Ve Odaklan - CSharp


TextBox nesnesine Focus() metodu ile odaklanıldığında tüm metin seçili hale geliyor. Bunun olması yerine imleç TextBox nesnesindeki metnin sonunda başlasın ve o şekilde odaklanma işlemi yapılsın istiyoruz. Kod alternatifine bakalım.

Kod


void ImleciMetninSonunaGetirVeOdaklan(TextBox textBox)
{
    textBox.SelectionStart = textBox.Text.Length;
    textBox.Focus();
}

Etiketler
csharp csharp textbox csharp windows forms