input İle Değer Girerek Liste Oluştur - Javascript


input elementi üzerinden değer girip enter tuşuna bastığımızda bir sıralı liste oluşturmaya yarayan javascript kodudur.

Dosyalar

index.html


<!doctype html>
<html lang="tr-TR">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>input İle Değer Girerek Liste Oluştur - Javascript</title>
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
	<div id="content">
		<!-- Liste öğeleri bu input aracılığıyla eklenecek. -->
		Liste Öğesi Ekle<br><input type="text" id="veri" />

		<!-- Liste bu div içinde oluşturulacak. -->
		<div id="alan"></div>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

style.css


#alan {
	background-color: #50babf;
	width:30%;
	padding:10px;
	margin-top:20px;
	border:1px solid #ddd;
	border-radius: 5px;
}

#sirali-liste {
	background-color:lightgreen;
	border-radius: 5px;
}

script.js


document.getElementById("veri").addEventListener(
	'keydown', 
	function listeOlustur(e) {
		if (e.keyCode == 13) {
		var veri = document.getElementById("veri");
		
		if(document.getElementById("sirali-liste") === null) {
			var olElement = document.createElement("ol");
			olElement.id = "sirali-liste";

			document.getElementById("alan").appendChild(olElement);
		}

		var liElement = document.createElement("li");
		liElement.innerHTML = veri.value;
		document.getElementById("sirali-liste").appendChild(liElement);

		veri.value = "";
		veri.focus();
			
		}
	}
);

script.js (Açıklamalı)


//--------------------------------------------------
//"veri" id değerine sahip elemente keydown olayı 
//ekliyoruz. Bu dosyada veri id değerine sahip 
//element bir input ve biz input üzerindeyken enter 
//tuşuna her bastığımızda liste öğesi eklensin ve
//input elementine yeniden odaklanılsın isityoruz.
//keydown olayı bize bu konuda yardımcı olacak.
//--------------------------------------------------
document.getElementById("veri").addEventListener(
	'keydown', 
	function listeOlustur(e) {
		//--------------------------------------------------
		//Enter tuşuna basıldığında işlem yap.
		//--------------------------------------------------
		if (e.keyCode == 13) {
			var veri = document.getElementById("veri");
			
			//--------------------------------------------------
			//Eğer "sirali-liste" id değerine sahip bir element
			//yoksa işlem yap. Bir ol elementi oluştur ve id
			//değerini bu ol elementine ata. Oluşturulan bu
			//ol elementini "alan" id değerine sahip elemente
			//ekle.
			//--------------------------------------------------
			if(document.getElementById("sirali-liste") === null) {
				var olElement = document.createElement("ol");
				olElement.id = "sirali-liste";

				document.getElementById("alan").appendChild(olElement);
			}

			//--------------------------------------------------
			//li elementi oluştur ve bu elemente "veri" id 
			//değerine sahip elementten gelen value değerini
			//ata. Son olarak bu elementi "sirali-liste" id
			//değerine sahip elemente ekle.
			//--------------------------------------------------
	 		var liElement = document.createElement("li");
			liElement.innerHTML = veri.value;
			document.getElementById("sirali-liste").appendChild(liElement);

			//--------------------------------------------------
			//"veri" id değerine sahip input'un value 
			//değerini sil ve bu input'a yeniden odaklan.
			//--------------------------------------------------
			veri.value = "";
			veri.focus();
		}
	}
);

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
javascript javascript element işlemleri javascript liste işlemleri açıklamalı içerik