InputBox Kullanarak Hücreye Yorum Ekle - Microsoft Excel


InputBox ile ilgili hücreye yorum eklemeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub InputBoxKullanarakHucreyeYorumEkle()
  Dim yorumNesne    As Variant
  Dim yorumMetni    As String
  Dim yorumMetinUzunluk As Long
  
  yorumMetni = InputBox("Seçilen Hücreye Açıklama Ekle", _
             "Açıklama Ekle")
  
  yorumNesne = ActiveCell.NoteText
  yorumMetinUzunluk = Len(yorumNesne)
  
  If yorumMetinUzunluk > 0 Then
    ActiveCell.NoteText _
      Text:=" / " & yorumMetni, _
      Start:=yorumMetinUzunluk + 1
  Else
    ActiveCell.NoteText Text:=yorumMetni
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba yorum işlemleri