InputBox Üzerinden Gelen Veriyi Alt Alta Yazdır - Microsoft Excel


Aşağıdaki makro kodu her çağırıldığında Inputbox ile kullanıcının girdiği veriyi A sütununda alt alta yazdırmaya yaramaktadır.

Kod


Option Explicit

Sub InputBoxUzerindenGelenVeriyiAltAltaYazdir()
  Dim veri As String
   
  veri = InputBox("Ad soyad bilgilerini girin: ")
  Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0) = veri
End Sub

Sub OrnekKullanim()
  Dim i As Byte
  
  For i = 1 To 3
    Call InputBoxUzerindenGelenVeriyiAltAltaYazdir
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba