InputBox Üzerinden Gelen Veriyi Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Inputbox üzerinden gelen veriyi bir değişkene aktaran ve aktarılan veriyi mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Sub InputBoxUzerindenGelenVeriyiMesajOlarakGoster()
    Dim veri As String
    
    veri = InputBox("Şehir: ")
    MsgBox veri & " şehrini seçtiniz."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba