Interior.ColorIndex Renklerini Yazdır - Microsoft Excel


A sütununa Interior.ColorIndex renklerini uyguluyoruz ve yine aynı sütuna bu renklerin indeks numaralarını yazdırıyoruz.

Kod


Option Explicit

Sub InteriorColorIndexRenkListele()
  Dim i As Byte
  
  For i = 1 To 56
    Range("A" & i) = i
    Range("B" & i).Interior.ColorIndex = i
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub InteriorColorIndexRenkListele()

  '--------------------------------------------------
  'Döngü için kullanacağımız değişken.
  'Kaç döngü yapılacağı belli olduğundan
  'dolayı ve büyük bir değişken tipine
  'ihtiyaç olmadığından dolayı Byte kullandık.
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Byte
  
  '--------------------------------------------------
  'Renkleri döngü ile yazdırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To 56
    
    '--------------------------------------------------
    'ColorIndex renginin indeks numarasını yazdır.
    '--------------------------------------------------
    Range("A" & i) = i
    
    '--------------------------------------------------
    'Verilen indeks numarası için ColorIndex rengini uygula.
    '--------------------------------------------------
    Range("B" & i).Interior.ColorIndex = i
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel