Internet Explorer Application İle Web Sitesi Aç - Microsoft Excel


Bu kod InternetExplorer.Application nesnesi aracılığıyla bir web sitesi bağlantısının nasıl açılacağını gösteriyor.

Kod


Option Explicit

Sub InternetExplorerIleWebSitesiAc()
  Dim tarayici As Object
  
  Set tarayici = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  
  With tarayici
    .Navigate "http://www.google.com"
    .Visible = True
    Do While .Busy: Loop
    Do While Not .ReadyState = 4: DoEvents: Loop
  End With
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub InternetExplorerIleWebSitesiAc()

  '--------------------------------------------------
  'tarayici adında Object tipinde bir nesne tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim tarayici As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'tarayici nesnemizi bir internet explorer
  'uygulaması açacak şekilde ayarlıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set tarayici = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  
  '--------------------------------------------------
  'Aşağıda tarayıcı ile ilgili ayarlamalar yapılmıştır.
  'Kodlarımızı With-End With arasına alarak her seferinde
  'tarayici nesnesinin adını yazmaktan kendimizi kurtarıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  With tarayici
    
    '--------------------------------------------------
    'Tarayıcı (internet explorer) açıldığında
    'gideceği adresi belirliyoruz.
    '--------------------------------------------------
    .Navigate "http://www.google.com"
  
    '--------------------------------------------------
    'Burada tarayıcımızın görünürlük ayarını yapıyoruz.
    'Eğer tarayıcının görünmesi bir işinize yaramıyorsa
    'bu özelliği False yapabilirsiniz.
    '--------------------------------------------------
    .Visible = True
  
    '--------------------------------------------------
    'Web sayfasının tamamen yüklenene kadar
    'yükleme işlemine devam etmesini sağlıyoruz.
    'ReadyState enumeration değerinin 4 olması
    'demek alması gereken verinin tamamını
    'aldığı anlamına geliyor.
    '--------------------------------------------------
    Do While .Busy: Loop
    Do While Not .ReadyState = 4: DoEvents: Loop
  End With
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba