Intersect Metodunu Kullan - Microsoft Excel


Intersect metodunun kullanım mantığını anlayabilmek için renklendirme mantığıyla çalışan iki örnek aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Örnek 1
'--------------------------------------------------
Sub IntersectKullanimi1()
  Dim secilen_alan As Range
  Dim hedef_alan As Range
  
  Range("A:Z").ClearFormats
  
  Set secilen_alan = Range("A1:D15")
  Set hedef_alan = Range("B3:B5")
  
  secilen_alan.Interior.Color = vbRed
  hedef_alan.Interior.Color = vbYellow
  
  If Intersect(secilen_alan, hedef_alan) Is Nothing Then
    Range("D10:E15").Interior.ColorIndex = 5
  ElseIf Not Intersect(secilen_alan, hedef_alan) Is Nothing Then
    Range("D10:E15").Interior.ColorIndex = 4
  End If
End Sub

'--------------------------------------------------
'Örnek 2
'--------------------------------------------------
Sub IntersectKullanimi2()
  Dim secilen_alan As Range
  Dim hedef_alan As Range
  
  Range("A:Z").ClearFormats
  
  Set secilen_alan = Range("A1:F15")
  Set hedef_alan = Range("C10:C20, E12:E28")

  secilen_alan.Interior.ColorIndex = 8
  hedef_alan.Interior.ColorIndex = 6
  
  If Intersect(secilen_alan, hedef_alan) Is Nothing Then
    Intersect(secilen_alan, hedef_alan).Interior.ColorIndex = 5
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub IntersectKullanimi1()
  Dim secilen_alan As Range
  Dim hedef_alan As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Renklendirme yapmadan önce verilen
  'alandaki biçimlendirmeleri temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Range("A:Z").ClearFormats
  
  '--------------------------------------------------
  'Bizim çalışacağımız alan ile (secilen_alan)
  'kesişim işleminin kontrolünün yapılacağı alanı
  '(hedef_alan) belirledik.
  '--------------------------------------------------
  Set secilen_alan = Range("A1:D15")
  Set hedef_alan = Range("B3:B5")
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen alanı ve hedef alanı renklendiriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  secilen_alan.Interior.Color = vbRed
  hedef_alan.Interior.Color = vbYellow
  
  '--------------------------------------------------
  'Kesişim (Intersect) durumunun olup
  'olmamasına göre işlem yap.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(secilen_alan, hedef_alan) Is Nothing Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer secilen_alan ile hedef_alan alanları kesişiyorsa
    'Range("D10:E15") aralığını mavi renk yap.
    '--------------------------------------------------
    Range("D10:E15").Interior.ColorIndex = 5
  ElseIf Not Intersect(secilen_alan, hedef_alan) Is Nothing Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer secilen_alan ile hedef_alan alanları kesişmiyorsa
    'Range("D10:E15") aralığını yeşil renk yap.
    '--------------------------------------------------
    Range("D10:E15").Interior.ColorIndex = 4
  End If
End Sub


Sub IntersectKullanimi2()
  Dim secilen_alan As Range
  Dim hedef_alan As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Renklendirme yapmadan önce verilen
  'alandaki biçimlendirmeleri temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Range("A:Z").ClearFormats
  
  '--------------------------------------------------
  'Bizim çalışacağımız alan ile (secilen_alan)
  'kesişim işleminin kontrolünün yapılacağı alanı
  '(hedef_alan) belirledik.
  '--------------------------------------------------
  Set secilen_alan = Range("A1:F15")
  Set hedef_alan = Range("C10:C20, E12:E28")
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçtiğimiz alanın rengini belirledik.
  '--------------------------------------------------
  secilen_alan.Interior.ColorIndex = 8
  
  '--------------------------------------------------
  'Hedef alanın rengini belirledik.
  '--------------------------------------------------
  hedef_alan.Interior.ColorIndex = 6
  
  '--------------------------------------------------
  'Kesişim (Intersect) durumunun olup
  'olmamasına göre işlem yap.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(secilen_alan, hedef_alan) Is Nothing Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer secilen_alan ile hedef_alan
    'kesişiyorsa kesişen bölgeleri yeşil yap.
    '--------------------------------------------------
    Intersect(secilen_alan, hedef_alan).Interior.ColorIndex = 5
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba