IP Adresi Engelle - htaccess


htaccess dosyası üzerinden IP engellemek için kullanılabilecek birkaç alternatif aşağıda listelenmiştir.

Kod

IP Aralığı Engelle 1


#--------------------------------------------------
#Sırasıyla 14 ile başlayan, 14.106 ile başlayan, 
#14.106.225 ile başlayan IP aralıklarını engelle.
#--------------------------------------------------
order allow,deny
deny from   14
deny from   14.106
deny from   14.106.225

#--------------------------------------------------
#Tam emin değilim, kesin bilgi bulamadım ama 
#bu sanırım şu anlama geliyor:
#Ana IP aralığı 14.106 olacak, üçüncü grup da 
#100 ile 200 arasındaki IP değerleri olacak.
#--------------------------------------------------
deny from   14.106.100/200
allow from all


IP Aralığı Engelle 2


RewriteEngine on
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} ^14\.106\.225\.
RewriteRule ^ - [F]


Belli Bir IP Adresini Engelle


order allow,deny
deny from   14.106.225.181
allow from all


Alan Adı Engelle

Bildiğiniz üzere alan adları IP adreslerini temsil ederler. Alan adları ve alt alan adları da bu iş için kullanılabilir. Aşağıdaki gibi bir kullanım da mümkündür.


order allow,deny
deny from istenmeyen_alan_adi.com
deny from subdomain.istenmeyen_alan_adi.com
allow from all

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
htaccess