İşaretçi Form Üzerine Geldiğinde Aktifleşsin - CSharp


C# form uygulamasında fare işaretçisini form üzerine getirdiğimizde tıklamaya gerek kalmadan otomatik olarak odaklanmasını sağlayan alternatif bir örnektir.

Ekran Görüntüsü

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpIsaretciFormUzerineGeldigindeAktiflessin
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("User32.dll")]
    public static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);

    [DllImport("User32.dll")]
    public static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int show);

    private const int SW_SHOW = 5;


    private void Form1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
      Show();
      WindowState = FormWindowState.Normal;
      Activate();

      ShowWindow(Handle, SW_SHOW);
      SetForegroundWindow(Handle);
    }
  }
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
csharp csharp form csharp windows forms