İsim Soyisim Baş Harflerinden Kısaltma Oluştur - Microsoft Excel


Verilen isim soyisim metnini bölen, bölünen metin parçalarından baş harflerini alan ve bu baş harfleri birleştirip sonuç olarak üreten kullanıcı tanımlı fonksiyon alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Function IsimSoyisimBasHarflerindenKisaltmaOlustur(isimSoyisim As String) As String
  Dim isimDizi As Variant
  Dim oge   As Variant
  
  isimDizi = Split(isimSoyisim, " ")
  
  For Each oge In isimDizi
    IsimSoyisimBasHarflerindenKisaltmaOlustur = _
      IsimSoyisimBasHarflerindenKisaltmaOlustur & Left(oge, 1)
  Next
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba metin işlemleri