isset İle Kontrol Fonksiyonu - PHP


Bir değişkeni isset ve empty ile kontrol etmenizi sağlayan PHP kodudur.

Kod


//--------------------------------------------------
//isset ile kontrol yap.
//--------------------------------------------------
function kontrol($degisken)
{
    if(isset($degisken) && !empty($degisken))
        return true;

    return false;
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
php