İstenilen Aralıktaki Verileri Temizle - Microsoft Excel


Verilen alandaki içerikleri temizledikten sonra temizlenen alanı seçen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'İstenilen aralıktaki verileri temizle.
'--------------------------------------------------
Sub IstenilenAraliktakiVerileriTemizle(alanAdres As String)
  Range(alanAdres).ClearContents
  
  Range("A1").Select
  Range(alanAdres).Select
End Sub

'--------------------------------------------------
'Örnek Kullanım
'--------------------------------------------------
Sub OrnekKullanim()
  IstenilenAraliktakiVerileriTemizle "J1:K1"
  IstenilenAraliktakiVerileriTemizle "L1"
  IstenilenAraliktakiVerileriTemizle "J1:K1, M1:P5"
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba seçim işlemleri