İstenilen Sayıda Zar At - Microsoft Excel


1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını rasgele üreten, verilen sayı kadar rasgele sayı oluşturan ve bu sayıları A sütununda alt alta listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub ZarAt(zar_sayisi As Long)
  Dim i As Long
  
  Columns("A").Clear
  
  For i = 1 To zar_sayisi
    Range("A" & i).Value = Int(6 * Rnd) + 1
  Next
End Sub

Sub Calistir()
  ZarAt (500)
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub ZarAt(zar_sayisi As Long)

  '--------------------------------------------------
  'Döngü için değişken oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer önceden oluşturulmuş veriler varsa bunları
  'bir temizleyelim, karışıklık olmasın sonra.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A").Clear
  
  '--------------------------------------------------
  'Şimdi döngüyü 1'den başlattık, kaç değer
  'üreteceğimizi de parametremiz aracılığıyla
  'belirliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To zar_sayisi
  
    '--------------------------------------------------
    'Burada da Rnd ve Int yardımıyla küsüratsız ve
    'zar değerleriyle uyuşan rasgele sayılar üretiyoruz.
    '--------------------------------------------------
    Range("A" & i).Value = Int(6 * Rnd) + 1
  Next
End Sub

Sub Calistir()
  ZarAt (500)
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba