İstenilen Uzantıdaki Dosyaları Listele - Microsoft Excel


Dosya ve uzantı ile ilgili bilgiler verildiğinde bu doğrultuda arama yapan ve arama sonuçlarını A sütununda listeleyen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub IstenilenUzantidakiDosyalariListele()
  Dim i   As Integer
  Dim dosya As String
  
  i = 1
  
  'xlsx Uzantılı Dosyalar
  dosya = Dir("C:\OrnekKlasor\*.xlsx")
  
  'Uzantının İçinde x Harfi Geçen Dosyalar
  'dosya = Dir("C:\OrnekKlasor\*.*x*")
  
  'Uzantısı x Harfi İle Biten Dosyalar
  'dosya = Dir("C:\OrnekKlasor\*.x*")
    
  Range("A:A").Clear
  
  Do Until dosya = ""
    Cells(i, 1) = dosya
    dosya = Dir
    i = i + 1
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba dosya klasör işlemleri