Karakteri İstenilen Sayıda Tekrar Et - Microsoft Excel


String metodunu kullanarak bir karakteri istenilen sayıda tekrar ettirip kullanabileceğimiz makro kodudur.

Kod


Sub KarakteriIstenilenSayidaTekrarEt()
  Dim metin As String
  
  metin = String(10, "#")
  MsgBox metin
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KarakteriIstenilenSayidaTekrarEt()
  
  '--------------------------------------------------
  'Sonuç metnini aktaracağımız değişkeni tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim metin As String
  
  '--------------------------------------------------
  'String metoduyla kare, hash (#) karakterini
  '10 defa tekrarlattık.
  '--------------------------------------------------
  metin = String(10, "#")
  
  '--------------------------------------------------
  'Sonucu mesaj olarak yazdırdık.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox metin
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba