Kategorileri Veya Etiketleri Listele - WordPress


Aşağıdaki MySQL sorgusu ile kategorilerinizi ya da etiketlerinizi id numaraları ile birlikte listeletebilirsiniz.

Sorgu


SELECT   DISTINCT(wp_terms.term_id), wp_terms.name 
FROM    wp_term_taxonomy 
INNER JOIN wp_term_relationships
ON     wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id = wp_term_relationships.term_taxonomy_id
INNER JOIN wp_terms 
ON     wp_term_taxonomy.term_id = wp_terms.term_id
AND    taxonomy = "category";


/*
Not: Eğer kategorileri değil de etiketleri listelemek isterseniz 
son satırda category yerine post_tag yazmanız gerekiyor.
*/

Etiketler
wordpress