Kayıt Gruplarının Arasına Satır Ekle - Microsoft Excel


Sütundaki her satırı döngü aracılığıyla sondan başa doğru kontrol eder. Bir üstteki hücre aktif hücreye eşitse yukarı doğru devam eder. Eşit değilse boşluk ekleyip bu şekilde devam eder..

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

tekrar eden kayıt grupları veri seti

Kod


Option Explicit

Sub KayitGruplarininArasinaSatirEkle()
  Dim i         As Long
  Dim toplamSatirSayisi As Long
  
  toplamSatirSayisi = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  
  For i = toplamSatirSayisi To 2 Step -1
    If Cells(i, 1).value <> Cells(i - 1, 1).value Then
      Rows(i).Insert
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba gruplandırma işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri