Kenarlık Ayarlamalarını Yap - Microsoft Excel


Tablo için çeşitli kenarlık ayarlamalarının bulunduğu VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KenarlikAyarlamalariniYap()
  '---------------------------------------
  'Tüm tablo için kenarlık ayarla.
  '---------------------------------------
  Range("A1:G" & [A1048576].End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = 5
  
  '---------------------------------------
  'Spesifik alanlar için kenarlık ve
  'stil ayarlamaları yap.
  '---------------------------------------
  Range("A1:G1").Borders(xlEdgeBottom).Color = RGB(255, 0, 0)
  Range("A1:G2").Borders.LineStyle = xlSlantDashDot
  Range("A5:G8").Borders.LineStyle = xlDouble
  Range("B10:E20").Borders.LineStyle = 1
  
  '---------------------------------------
  'Satır yüksekliklerini ve
  'sütun genişliklerini ayarla.
  '---------------------------------------
  Range("A1:G" & [A1048576].End(xlUp).Row).RowHeight = 25
  Range("A1:G" & [A1048576].End(xlToRight).Column).ColumnWidth = 20
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri