Klasör İçerik Listesini Dizi Olarak Döndür - CSharp


.

Kod (Açıklamalı)


/// <summary>
/// Nesnelere klasör içeriği listesini aktarmak amacıyla oluşturulmuş
/// bir metod. Listeyi çıkarıyor, biz de nesneye göre diziden işlem yapıyoruz.
/// </summary>
/// <param name="yol">Listeleme işlemi yapılacak klasör yolu.</param>
/// <param name="stil">Listeleme Stili</param>
/// <returns>string[]</returns>
public static string[] KlasorIcerikListesiniDiziOlarakCikar(
  string yol,
  IOVs.ListelemeTuru stil = IOVs.ListelemeTuru.Tumu)
{
  string[] dizi = { };

  switch (stil)
  {
    case IOVs.ListelemeTuru.Dosya:
      dizi = Directory.GetFiles(yol);
      break;
    case IOVs.ListelemeTuru.Klasor:
      dizi = Directory.GetDirectories(yol);
      break;
    case IOVs.ListelemeTuru.Tumu:
      dizi = Directory.GetFileSystemEntries(yol);
      break;
    default:
      break;
  }

  return dizi;
}

Etiketler
csharp