Klasör İçeriklerini Bağlantı Vererek Listele - PHP


Bu kod bir dizindeki klasörlere ve dosyalara URL olarak bağlantı ekliyor. Eğer klasörün içinde açılabilir bir dosya varsa onu açıyor, yoksa direkt olarak klasör içeriğini listeliyor.

Kod


<?php
	error_reporting(0);
	$dizin_adi = "./";
	$dizin = opendir ($dizin_adi);
?>

<!-- Listeleme İşlemi Başlangıç -->
<table  border="1px solid" style="text-align:left;">
	<?php while(gettype($dosya = readdir($dizin)) != boolean) { ?>
	<tr>
		<td><?php echo is_dir("$dizin_adi/$dosya")==true ? "KLASOR" : "DOSYA"; ?></td>
		<td><?php print("<a href=\"$dizin_adi/$dosya\">$dosya</a><br>"); ?></td>
	</tr>
	<?php } closedir ($dizin); ?>
</table>
<!-- Listeleme İşlemi Bitiş -->

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
php