Klasör İçeriklerini Metin Olarak Listele - CSharp


.

Kod


//--------------------------------------------------
//Tüm içerikleri metin olarak listele.
//--------------------------------------------------
public static string IcerikleriMetinOlarakListele(
  string klasorYolu, bool altKlasorDahilEdilsinMi = false)
{
  try
  {
    StringBuilder sbd = new StringBuilder();
    string[] klasorIcerikler = { };

    //Klasör Ayarı
    if (altKlasorDahilEdilsinMi == true)
    {
      klasorIcerikler = Directory.GetFileSystemEntries(
          klasorYolu, "*.*", SearchOption.AllDirectories);
    }
    else
    {
      klasorIcerikler = Directory.GetFileSystemEntries(
          klasorYolu, "*.*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
    }

    //Liste Oluşturma
    foreach (var icerik in klasorIcerikler)
    {
      sbd.AppendLine(icerik);
    }

    return sbd.ToString();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return "";
  }
}

//--------------------------------------------------
//Dosyaları metin olarak listele.
//--------------------------------------------------
public static string DosyalariMetinOlarakListele(
  string klasorYolu, bool altKlasorDahilEdilsinMi = false)
{
  try
  {
    StringBuilder sbd = new StringBuilder();
    string[] klasorIcerikler = { };

    //Klasör Ayarı
    if (altKlasorDahilEdilsinMi == true)
    {
      klasorIcerikler = Directory.GetFiles(
          klasorYolu, "*.*", SearchOption.AllDirectories);
    }
    else
    {
      klasorIcerikler = Directory.GetFiles(
          klasorYolu, "*.*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
    }

    //Liste Oluşturma
    foreach (var icerik in klasorIcerikler)
    {
      sbd.AppendLine(icerik);
    }

    return sbd.ToString();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return "";
  }
}

//--------------------------------------------------
//Klasörleri metin olarak listele.
//--------------------------------------------------
public static string KlasorleriMetinOlarakListele(
  string klasorYolu, bool altKlasorDahilEdilsinMi = false)
{
  try
  {
    StringBuilder sbd = new StringBuilder();
    string[] klasorIcerikler = { };

    //Klasör Ayarı
    if (altKlasorDahilEdilsinMi == true)
    {
      klasorIcerikler = Directory.GetDirectories(
        klasorYolu, "*.*", SearchOption.AllDirectories);
    }
    else
    {
      klasorIcerikler = Directory.GetDirectories(
        klasorYolu, "*.*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
    }

    //Liste Oluşturma
    foreach (var icerik in klasorIcerikler)
    {
      sbd.AppendLine(icerik);
    }

    return sbd.ToString();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return "";
  }
}

Etiketler
csharp