Klasör İsmini Değiştir - Microsoft Excel


Tam yolu verilen bir klasörün ismini başka bir isimle değiştirmeye imkan veren makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub KlasorIsminiDegistir()
  Dim nesne       As Object
  Dim eski_isimli_klasor As String
  Dim yeni_isimli_klasor As String
  
  Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  eski_isimli_klasor = "C:\arşiv\örnek klasör"
  yeni_isimli_klasor = "C:\arşiv\bilgi deposu"
  
  nesne.MoveFolder eski_isimli_klasor, yeni_isimli_klasor
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KlasorIsminiDegistir()
  '--------------------------------------------------
  'Scripting.FileSystemObject için bir instance (örnek)
  'oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden nesne isminde,
  'Object tipinde değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim nesne       As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün eski ve yeni adını da değişkenlerde
  'saklamak için değişken tanımladık.
  'Bu değişkenlere klasörün
  'tam yolunu ekleyeceğiz.
  '--------------------------------------------------
  Dim eski_isimli_klasor As String
  Dim yeni_isimli_klasor As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesnenin örneğini oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün eski adını ve olmasını istediğimiz
  'yeni adını değişkenlere aktardık.
  '--------------------------------------------------
  eski_isimli_klasor = "C:\arşiv\örnek klasör"
  yeni_isimli_klasor = "C:\arşiv\bilgi deposu"
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün ismini değiştirme işlemini yaptık.
  '--------------------------------------------------
  nesne.MoveFolder eski_isimli_klasor, yeni_isimli_klasor
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba