Klasör Oluştur - Microsoft Excel


Tam yol olarak verilen yolda (C:\foo\bar) eğer bu yola ait klasör yolu (C:\foo) mevcutsa ve aynı isimde başka bir klasör daha önceden oluşturulmamışsa, bu klasör yoluna verilen isimde (bar) yeni bir klasör oluşturur.

Kod


Option Explicit

Private Sub KlasorOlustur()
    MkDir "C:\örnek klasör"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba