Klasördeki İçerikleri Listele - CSharp


Klasördeki içerikleri listelemeye yarayan csharp kodudur.

Kod


string KlasordekiIcerikleriListele()
{
  FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog();
  fbd.RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop;
  fbd.ShowDialog();

  StringBuilder sbd = new StringBuilder();

  //Dosyalar ve Klasörler İçin
  string[] dizi = Directory.GetFileSystemEntries(fbd.SelectedPath);

  //Sadece Klasörler İçin
  //string[] dizi = Directory.GetDirectories(fbd.SelectedPath);

  //Sadece Dosyalar İçin
  //string[] dizi = Directory.GetFiles(fbd.SelectedPath);

  foreach (string item in dizi)
  {
    sbd.AppendLine(Path.GetFileName(item));
  }

  return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp