Klasördeki Tüm İçerikleri Listele - Microsoft Excel


Klasörün tam yolu verildiğinde o klasörün içindeki dosyaları ve klasörleri listelemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KlasordekiTumIcerikleriListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim klasor As String
  Dim dosya As String
  Dim i   As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken Atamaları
  '--------------------------------------------------
  i = 1
  klasor = "C:\"
  dosya = Dir(klasor & Application.PathSeparator & "*.*", vbDirectory)
  
  '--------------------------------------------------
  'Başlık satırı için içerik ve biçimlendirme ayarlarını yap.
  '--------------------------------------------------
  Range("A:A").Clear
  Range("A1").Select
  Range("A1") = klasor
  Range("A1").Font.Bold = True
  Range("A1").Interior.Color = vbGreen
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasördeki içerikleri listele.
  '--------------------------------------------------
  Do While dosya <> ""
    Cells(i + 1, 1) = dosya
    i = i + 1
    dosya = Dir
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri