Klasöre Gözat Penceresi İle Klasör Seç - Microsoft Excel


Aşağıdaki VBA kodu “Klasöre Gözat” penceresini açıyor ve seçilen klasörün yolunu mesaj olarak ekrana yazdırıyor.

Kod


Sub KlasoreGozatPenceresiniAcSecilenYoluMesajOlarakGoster()
  Dim kaynak As String
  Dim klasor As Object
  Dim mesaj As String
  
  mesaj = "Listeleme işleminin yapılacağı klasörü seçin."
  Set klasor = CreateObject("Shell.Application"). _
         BrowseForFolder(0, mesaj, 50, &H0)
  
  If Not klasor Is Nothing Then
    kaynak = klasor.Self.Path
    MsgBox kaynak
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Sub KlasoreGozatPenceresiniAcSecilenYoluMesajOlarakGoster()
  Dim kaynak As String
  Dim klasor As Object
  Dim mesaj As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasöre Gözat penceresinde
  'gösterilecek mesajı belirledik.
  '--------------------------------------------------
  mesaj = "Listeleme işleminin yapılacağı klasörü seçin."
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasöre Gözat penceresinin açılmasını sağlayan kod.
  '--------------------------------------------------
  Set klasor = CreateObject("Shell.Application"). _
         BrowseForFolder(0, mesaj, 50, &H0)
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer klasor nesnesinin bir karşılığı varsa işlem yap.
  'Direkt pencere üzerinden klasör seçimi yapabildiğimiz
  'gibi alt kısımda klasör isminin yazıldığı alandan
  'elle müdahale ederek de klasör ismi yazabiliyoruz.
  'Bu yüzden olmayan bir klasör ismi girme ihtimaline
  'karşı bu kontrolü yapmakta fayda var.
  '--------------------------------------------------
  If Not klasor Is Nothing Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Klasörün tam yolunu aldık, kaynak
    'isimli değişkene yazdırdık.
    '--------------------------------------------------
    kaynak = klasor.Self.Path
    
    '--------------------------------------------------
    'Klasör tam yolunu mesaj olarak göster.
    '--------------------------------------------------
    MsgBox kaynak
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba