Klasörü Aç Ve İlgili İçeriği Seç - CSharp


Tam yolu verilen klasörü açan ve klasörün içindeki ilgili içeriği seçen csharp kodudur.

Kod


public static void KlasoruAcVeIlgiliIcerigiSec(string tamYol)
{
  //https://stackoverflow.com/a/696144
  // suppose that we have a test.txt at E:\

  //Bu kod parçası seçim işleminin sadece 
  //dosya için çalışmasını sağlıyor.
  //if (!File.Exists(filePath))
  //{
  //  return;
  //}

  // combine the arguments together
  // it doesn't matter if there is a space after ','
  string argument = "/select, \"" + tamYol + "\"";

  Process.Start("explorer.exe", argument);
}

Etiketler
csharp