Klasörü Başka Bir Klasörün İçine Kopyala - Microsoft Excel


CopyFolder metodunu kullanarak bir klasörün içinde bulunan klasörü farklı bir klasöre kopyalama işlemini yapacağız.

Kod


Option Explicit

Sub BirKlasordekiDosyayiBaskaBirKlasoreKopyala()
  Dim fso As Object
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasör Vererek Kopyalama İşlemi
  '--------------------------------------------------
  fso.CopyFolder _
    "C:\kaynak klasör\örnek klasör 1", _
    "C:\hedef klasör\"
  
  '--------------------------------------------------
  'Tam Yol İle Kopyalama İşlemi
  '--------------------------------------------------
  fso.CopyFolder _
    "C:\kaynak klasör\örnek klasör 2", _
    "C:\hedef klasör\veriler"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub BirKlasordekiDosyayiBaskaBirKlasoreKopyala()
  Dim fso As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Scripting.FileSystemObject tipinde bir
  'nesne örneği oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörü kopyaladık. Hedef klasörün yolunu dikkat ederseniz
  '\ işareti ile bitirdik. Yani bu klasörün içine kopyalayacak.
  'Bundan sonra bir klasör ismi girmediğimiz için kopyalama işlemi
  'yapılırken kaynak klasörün adı otomatik olarak eklenerek yapılacak.
  '--------------------------------------------------
  fso.CopyFolder _
    "C:\kaynak klasör\örnek klasör 1", _
    "C:\hedef klasör\"
  
  '--------------------------------------------------
  'Başka bir klasörü kopyaladık ama bu sefer hedef klasör olarak
  'tam yol verdik. Hatta klasör ismini de değiştirdik. Sonuç olarak
  'kaynak klasördeki "örnek klasör 2", hedef klasöre "veriler" klasörü
  'olarak kopyalandı.
  '--------------------------------------------------
  fso.CopyFolder _
    "C:\kaynak klasör\örnek klasör 2", _
    "C:\hedef klasör\veriler"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba