Klasörü Geri Dönüşüm Kutusuna Göndermeden Sil - Microsoft Excel


Tam yolu verilen bir klasörü geri dönüşüm kutusuna göndermeden silen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub KlasoruGeriDonusumKutusunaGondermedenSil()
  On Local Error GoTo hata
  RmDir "C:\Yeni klasör"
  Exit Sub
  
hata:
  MsgBox ("Klasör silinemedi. " & _
  vbNewLine & String(50, "-") & _
  vbNewLine & Error)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba klasör işlemleri microsoft excel vba silme işlemleri