Klasörün Var Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Scripting.FileSystemObject yardımıyla tam yolunu verdiğimiz bir dosyanın orada olup olmadığını kontrol etmeye yarıyor.

Kod


Option Explicit

Sub KlasorKontrol()
 Dim nesne As Object
 Dim sonuc As Boolean
 
 Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 sonuc = nesne.FolderExists(ActiveWorkbook.Path & _
              Application.PathSeparator & _
              "ornek-klasor-adi")
              
 If sonuc = True Then
  MsgBox "Klasör bulundu.", , "BAŞARILI"
 Else
  MsgBox "Klasör bulunamadı.", , "BAŞARISIZ"
 End If
 
 sonuc = Empty
 Set nesne = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KlasorKontrol()
  
  '--------------------------------------------------
  'Scripting.FileSystemObject nesnesi
  'oluşturmak için kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim nesne As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün olup olmadığını Boolean
  'olarak bu değişkende bildireceğiz.
  '--------------------------------------------------
  Dim sonuc As Boolean
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesnemizi oluşturduk ve ayarladık.
  '--------------------------------------------------
  Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'FolderExits fonksiyonu aracılığıyla dosyanın olup
  'olmadığını kontrol ediyoruz, mantıksal sonucumuzu da
  'sonuc isimli değişkene aktarıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  sonuc = nesne.FolderExists( _
           ActiveWorkbook.Path & _
           Application.PathSeparator & _
           "ornek-klasor-adi")
               
  '--------------------------------------------------
  'Bize gelen sonuca göre mesaj gösteriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  If sonuc = True Then
   MsgBox "Klasör bulundu.", , "BAŞARILI"
  Else
   MsgBox "Klasör bulunamadı.", , "BAŞARISIZ"
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken temizliği yaptık.
  '--------------------------------------------------
  sonuc = Empty
  Set nesne = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba