Kod İle DataGridView Nesnesi Oluştur, Tablo Yükle Ve Forma Ekle - CSharp


Kod aracılığıyla DataGridView ve nesnesi oluşturulduktan sonra yine kod kullanarak DataTable nesnesini oluşturup veri ekleyen, eklenen bu verileri DataGridView nesnesine yükleyen ve verilen Form nesnesine ekleyen csharp kodu alternatifidir.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OrnekProje
{
  public partial class AnaForm : Form
  {
    public AnaForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void DataGridViewNesnesiOlusturVeFormaEkle(Form form)
    {
      //--------------------------------------------------
      //DataGridView ayarlamalarını yap.
      //--------------------------------------------------
      DataGridView dataGridView = new DataGridView();
      dataGridView.Dock = DockStyle.Fill;

      //--------------------------------------------------
      //DataTable ayarlamalarını yap.
      //--------------------------------------------------
      DataTable dataTable = new DataTable();
      dataTable.Columns.Add("id");
      dataTable.Columns.Add("ad");
      dataTable.Columns.Add("soyad");
      dataTable.Columns.Add("eposta");
      dataTable.Columns.Add("telefonNo");

      dataTable.Rows.Add("1", "Adem", "Badem", "adembadem@siteadi.com", "05559876543");
      dataTable.Rows.Add("2", "Aslı", "Kaslı", "aslikasli@siteadi.com", "05559876543");
      dataTable.Rows.Add("3", "Eda", "Seda", "edaseda@siteadi.com", "05559876543");
      dataTable.Rows.Add("4", "Ezgi", "Sezgi", "ezgisezgi@siteadi.com", "05559876543");
      dataTable.Rows.Add("5", "Okan", "Kano", "okankano@siteadi.com", "05559876543");

      //--------------------------------------------------
      //DataGridView üzerinde listeleme işlemi yap.
      //--------------------------------------------------
      dataGridView.DataSource = dataTable;

      //--------------------------------------------------
      //DataGridView nesnesini forma ekle.
      //--------------------------------------------------
      form.Controls.Add(dataGridView);
      dataGridView.BringToFront();
      dataGridView.Show();
    }

    private void listeleButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataGridViewNesnesiOlusturVeFormaEkle(this);
    }
  }
}

Etiketler
csharp