Kod İle Tarih Ve Saat Yazdır - Microsoft Excel


VBA ile tarih ve/veya saat yazdırma işlemleri ile ilgili alternatiflerin listelendiği bir içeriktir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
' Tarih yazdır.
'--------------------------------------------------
Sub TarihYazdir()
  [A1] = Int(Now)
  [A2] = Date
  
  [A1].NumberFormat = "dd.MM.yyyy"
  [A2].NumberFormat = "dd.MM.yyyy"
End Sub

'--------------------------------------------------
'Tarih ve saat yazdır.
'--------------------------------------------------
Sub TarihVeSaatYazdir()
  [A1] = Now
  [A2] = Date + Time

  [A1].NumberFormat = "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"
  [A2].NumberFormat = "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"
End Sub

'--------------------------------------------------
' Makro formülü ile tarih yazdır.
'--------------------------------------------------
Sub MakroFormuluIleTarihYazdir()
  [A1] = "=TODAY()"
  [A1].NumberFormat = "dd.MM.yyyy"
End Sub

'--------------------------------------------------
' Makro formülü ile tarih ve saat yazdır.
'--------------------------------------------------
Sub MakroFormuluIleTarihVeSaatYazdir()
  [A1] = "=NOW()"
  [A1].NumberFormat = "dd.MM.yyyy hh:mm:ss"
End Sub

'--------------------------------------------------
' Makro formülü ile saat yazdır.
'--------------------------------------------------
Sub MakroFormuluIleSaatYazdir()
  [A1] = "=NOW() - TODAY()"
  [A1].NumberFormat = "hh:mm:ss"
  
  [A2] = "=MOD(NOW(), 1)"
  [A2].NumberFormat = "hh:mm:ss"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba tarih saat işlemleri