Kod İle TextBox Oluştur - CSharp


Sayı parametresine göre ilgili form nesnesine alt alta sıralanacak şekilde TextBox ekleyen alternatif bir C# kodunu görelim.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpKodIleTextBoxNesnesiOlustur
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void KodIleTextBoxNesnesiOlustur(int sayi = 1)
    {
      int aralik = 5;
      int textBoxSayac = 1;

      for (int i = 0; i < sayi; i++)
      {
        TextBox textBox = new TextBox();
        textBox.Name = "textBox" + textBoxSayac;
        textBox.Top = 0 + aralik;
        textBox.Left = 20;
        textBox.Width = 100;
        textBox.Text = "textBox Nesnesi " + textBoxSayac;
        textBox.Font = new Font("Arial", 13.5f, FontStyle.Regular);
        textBox.Size = new Size(300, textBox.Width);

        this.Controls.Add(textBox);

        aralik = aralik + 30;
        textBoxSayac = textBoxSayac + 1;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.AutoScroll = true;
      KodIleTextBoxNesnesiOlustur(100);
    }
  }
}

Kod (Açıklamalı)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpKodIleTextBoxNesnesiOlustur
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void KodIleTextBoxNesnesiOlustur(int sayi = 1)
    {
      //--------------------------------------------------
      //TextBox nesneleri alt alta dizileceği zaman arada
      //ne kadar boşluk kalması gerektiğini bu değişkenle
      //belirliyoruz. Başlangıç değerini de 5 olarak atadık.
      //--------------------------------------------------
      int aralik = 5;

      //--------------------------------------------------
      //TextBox nesnelerini isimlendirirken (Name özelliğine
      //atama yapıyoruz) değişik isim vermek için sayılardan
      //faydalanıyoruz. Bu değişken de Name isimlendirmesi
      //için kullanılıyor.
      //--------------------------------------------------
      int textBoxSayac = 1;

      //--------------------------------------------------
      //TextBox nesnelerini oluşturacak döngüyü tanımla.
      //--------------------------------------------------
      for (int i = 0; i < sayi; i++)
      {

        //--------------------------------------------------
        //Yeni TextBox nesnesi örneği oluştur.
        //--------------------------------------------------
        TextBox textBox = new TextBox();

        //--------------------------------------------------
        //Nesnenin ismini ayarla.
        //--------------------------------------------------
        textBox.Name = "textBox" + textBoxSayac;

        //--------------------------------------------------
        //Nesne form alanında ne kadar üstte olacak?
        //Değer sıfır olduğunda formun kenar kısmına
        //değiyor.
        //--------------------------------------------------
        textBox.Top = 0 + aralik;

        //--------------------------------------------------
        //Oluşturulacak TextBox örneği Form nesnesinin
        //sol kısmından ne kadar uzakta olacak?
        //--------------------------------------------------
        textBox.Left = 20;

        //--------------------------------------------------
        //TextBox nesne örneğinin genişliğini ayarla.
        //--------------------------------------------------
        textBox.Width = 300;

        //--------------------------------------------------
        //TextBox nesne örneğinin "metnini" ayarla.
        //Name özelliği ile alakası yok bunun.
        //--------------------------------------------------
        textBox.Text = "textBox Nesnesi " + textBoxSayac;

        //--------------------------------------------------
        //Yazı özelliklerini ayarla.
        //--------------------------------------------------
        textBox.Font = new Font("Arial", 13.5f, FontStyle.Regular);

        //--------------------------------------------------
        //Oluşturulan textBox örneğini Form nesnesine ekle.
        //--------------------------------------------------
        this.Controls.Add(textBox);

        //--------------------------------------------------
        //Değişkenlere yeni değerler ata.
        //--------------------------------------------------
        aralik = aralik + 30;
        textBoxSayac = textBoxSayac + 1;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //--------------------------------------------------
      //Eğer TextBox nesneleri çok sayıdaysa bir yerden
      //sonra Form nesnesinden taşacaktır. Taşan nesneleri
      //görebilmek için Form nesnesinin AutoScroll özelliğini
      //aktifleştirdik. Böylelikle form üzerinde mouse 
      //yardımıyla aşağı yukarı gezinti yapabileceğiz.
      //--------------------------------------------------
      this.AutoScroll = true;

      //--------------------------------------------------
      //Oluşturulan metodu kullanarak Form nesnesine
      //istenilen sayıda TextBox ekle.
      //--------------------------------------------------
      KodIleTextBoxNesnesiOlustur(100);
    }
  }
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
csharp açıklamalı içerik csharp textbox csharp windows forms