Kodlu ID Değerleri Oluştur - Microsoft SQL Server


T-SQL ile verileri otomatik numaralandırma yaptığımızda (doğal olarak) numaralar verir ve bizim isteğimize göre artırarak numara vermeye devam eder. Peki ID değerlerimizin sadece numaralardan oluşmasını istemiyorsak ne yapmamız gerekir? Yani primary key olarak sadece sayı kullanmak yerine MLZ0001, YDK0237 gibi önüne harf eklenerek bir ID alanı nasıl oluşturulur.

Sorgu


CREATE TABLE Personel
    (ID INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY CLUSTERED,
    PersonelID AS 'PER' + RIGHT('00000' + CAST(ID AS NVARCHAR(5)), 5) PERSISTED,
    personel_ad NVARCHAR(50),
    personel_soyad NVARCHAR(50)
)

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft sql server