Kodu Bütün Aktif Sayfalarda Çalıştır - Microsoft Excel


Verilen kodu bütün aktif sayfalarda çalıştıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub KoduButunaktifSayfalardaCalistir()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i     As Long
  Dim j     As Long
  Dim k     As Long
  Dim sayac   As Long
  Dim aktifSayfa As Worksheet
  
  '--------------------------------------------------
  'Değer ataması yap.
  '--------------------------------------------------
  [A1].ClearContents
  sayac = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Her sayfa için döngü çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Sheets.Count
    Set aktifSayfa = Sheets(i)
    
    '--------------------------------------------------
    'Aktif sayfa için kod çalıştır.
    '--------------------------------------------------
    For j = 1 To 20
      aktifSayfa.Range("A" & j) = "SAYAÇ: " & sayac
      sayac = sayac + 1
    Next
    
    '--------------------------------------------------
    'İşlem bittiğinde sayacı başlangıç değerine getir.
    '--------------------------------------------------
    sayac = 1
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri