Koleksiyon Örneği - Microsoft Excel


Excel üzerinde Collection nesnesinin kullanımıyla ilgili bir örnek içeren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KoleksiyonOrnek()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i     As Integer
  Dim j     As Integer
  Dim koleksiyon As Collection
  Dim metin   As String
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenlere değer ata.
  '---------------------------------------
  Set koleksiyon = New Collection
  metin = "Sürahi"
  
  '---------------------------------------
  'Koleksiyon oluştur.
  '---------------------------------------
  For i = 1 To Len(metin)
    koleksiyon.Add Item:=Mid(metin, i, 1), Key:=CStr(i)
  Next
  
  '---------------------------------------
  'Koleksiyonu kullan.
  '---------------------------------------
  For j = 1 To koleksiyon.Count
    Cells(j, 1).value = koleksiyon(j)
  Next
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenleri temizle.
  '---------------------------------------
  i = Empty
  j = Empty
  metin = vbNullString
  Set koleksiyon = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba koleksiyon işlemleri