Kontrol Ekle Veya Sil - CSharp


Kontrol eklemeye veya silmeye yarayan csharp kodudur.

Kod


#region kontrolEkle
/// <summary>
/// Belirlenen container kontrolün içine bir kontrol
/// eklemeye yarıyor.
/// </summary>
/// <param name="anaKontrol"></param>
/// <param name="eklenecekKontrol"></param>
public static void kontrolEkle(Control anaKontrol, Control eklenecekKontrol)
{
    anaKontrol.Controls.Add(eklenecekKontrol);
}
#endregion

#region kontrolSil
/// <summary>
/// Bir kontrolü silmeye yarıyor.
/// </summary>
/// <param name="anaKontrol"></param>
/// <param name="silinecekKontrol"></param>
public static void kontrolSil(Control anaKontrol, Control silinecekKontrol)
{
    anaKontrol.Controls.Remove(silinecekKontrol);
}
#endregion

Etiketler
csharp