Kullanılan Alanda Birleştirilmiş Hücreleri Tespit Et - Microsoft Excel


Kullanılan alanda birleştirilmiş hücreleri tespit eden ve bu hücrelerin arka plan rengini kırmızı yapan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KullanilanAlandaBirlestirilmisHucreleriTespitEtVeArkaPlanRenginiKirmiziYap()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In ActiveSheet.UsedRange
    If hucre.MergeCells = True Then
      hucre.Interior.ColorIndex = 3
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri microsoft excel vba birleştirilmiş hücre işlemleri