Kullanılan Alanda Sıfıra Eşit Olmayan Verileri Sıfır Yap - Microsoft Excel


Aktif sayfadaki kullanılan alandan hareketle sıfıra eşit olmayan verilerin değerini sıfır yapan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KullanilanAlandaSifiraEsitOlmayanVerileriSifirYap()
  Dim n As Variant
  
  For Each n In ActiveSheet.UsedRange
    If n.Value <> 0 Then
      n.Value = 0
    End If
  Next n
End Sub

Etiketler
microsoft excel