ListBox Çoklu Seçim Veri Aktar - CSharp


Bir ListBox nesnesinde seçilmiş olan öğelerin başka bir ListBox nesnesine aktarılmasını sağlayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


bool ListBoxCokluSecimVeriAktar(ListBox kaynakListBox, ListBox hedefListBox, bool listBoxTemizle = false)
{
  try
  {
    //--------------------------------------------------
    //ListBox'un temizlenip temizlenmeyeceğini belirle.
    //--------------------------------------------------
    if (listBoxTemizle == true)
    {
      hedefListBox.Items.Clear();
    }

    //--------------------------------------------------
    //Döngü ile seçilen içerikleri hedef 
    //ListBox nesnesine aktar.
    //--------------------------------------------------
    foreach (Object secilenOge in kaynakListBox.SelectedItems)
    {
      String stringParca;

      stringParca = secilenOge as String;
      hedefListBox.Items.Add(stringParca);
    }

    return true;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    return false;
  }
}

private void kullanAlternatif1Button_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //--------------------------------------------------
  //Varsayılan parametre değerleriyle işlem yap.
  //Hedef ListBox nesnesindeki içerikleri 
  //temizlemeden işlem yap.
  //--------------------------------------------------
  ListBoxCokluSecimVeriAktar(listBox1, listBox2);
}

private void kullanAlternatif2Button_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //--------------------------------------------------
  //Hedef ListBox nesnesindeki içerikleri 
  //temizlemeden işlem yap.
  //--------------------------------------------------
  ListBoxCokluSecimVeriAktar(listBox1, listBox2, false);
}

private void kullanAlternatif3Button_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //--------------------------------------------------
  //Hedef ListBox nesnesindeki içerikleri 
  //temizleyerek işlem yap.
  //--------------------------------------------------
  ListBoxCokluSecimVeriAktar(listBox1, listBox2, true);
}

Etiketler
csharp csharp listbox csharp listeleme işlemleri